Κατάλογος με διακόσμητικές εγκαταστάσεις.

Παρουσίαση διακοσμητηκών επεμβάσεων που έχου γίνει με κατασκευές του εργαστηρίου μας. Ο σχεδιασμός έχει γίνει σε συνεργασία με ιδιοκτήτες, μηχανικούς ή αρχιτέκτονες, κατά περίσταση και οι κατασκευές μπορεί να είναι, καθρέπτες, διαχωριστικά, κρύσταλλα σε εσωτερικές πόρτες, κρύσταλλα βιτρίνας, διακόσμηση επιφανειών κ.λ.π.