Μικρό διαχωριστικό σε Πάγκο Κουζίνας.

Μικρού ύψους διαχωριστικό-προστατευτικό τοποθετημένο σε πάγκο Κουζίνας. Σχεδιαστικά το θέμα αφορά το κόσμο της μουσικής ( επιλογή του ιδιοκτητη της κατοικίας). Το κρύσταλλο έχει συνολικό πάχος περίπου 8 χιλ. και κάποια από τα χρώματα έχουν τοποθετηθεί στο ενδιάμεσο. Τα σχεδια των περισσότερων μουσικών οργάνων είναι από έχγρωμο κρύσταλλο στη μάζα του. Οι αποχρώσεις στην υπόλοιπη επιφάνεια είναι σε θερμά χρώματα.
Το ύψος της κατασκευής είναι 15 εκατοστά και το μήκος της μίας πλευράς 180 εκατ. Και της άλλης 50 εκατοστά (έχει σχήμα ‘Γ’). Τα τρία κομμάτια από κρύσταλλο στηρίζονται στο πλάι του πάγκου, με 6 μεταλικά ίνοξ στηρίγματα. Ο σκοπός της όλης κατασκευής είναι να αποτρέπει την πτώση αντικειμένων από το πάγκό.

 
SmalSeparator1st SmalSeparator2nd SmalSeparator3nd SmalSeparator4th SmalSeparator6th