Φωτογραφική απεικόνιση σε κούφωμα

 Πολύ συχνά έχουμε παράθυρα που ‘βλέπουν’ σε τυφλά σημεία, σε εσωτερικούς χώρους ή σε χώρους με κακή αισθητική. Αυτό το πρόβλημα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η λύση που προτιμήθηκε ήταν ή φωτογραφική αποτύπωση στο γυλί ενός τοπίου, επιλογής του ιδιοκτήτη. Η προσοχή που απαιτήται σε τέτοιες εφαρμογές αφορά την τελική διαμόρφωση, ποιότητα της φωτογραφίας,  τη τεχνική αρτιότητα ώστε να μην υπάρχει  αστοχία σε βάθους χρόνου και σωστή μόνωση από το σύνολο του κουφώματος, ιδιαίτερα όταν αυτό βρίσκετε σε κλιματιζόμενους χώρους. Επίσης η αποτύπωση της φωτογραφίας δεν έγινε στην επιφάνεια του γυαλιού που είναι μέσα στο σπίτι αλλά, με σκοπό να έχουμε τη ψευδάισθηση του βάθους, στο 2ο γυαλί. Το εργαστήριο που έκανε την αποτύπωση της φωτογραφίας είναι συνεργάτης με εμπειρία σε αυτό το τύπο εργασιών και έχει εκτελέσει πολλές παρόμοιες εργασίες με γνωστή πιά αντοχή στον χρόνο.

   

 
1st Foto 2 nd photo Acro424As 3nd photo Acro838As

 

Save

Save

Save

Save