Υποκατηγορίες

Επιφάνειες

Διακοσμητικές επιφάνειες

Παρουσίαση εφαρμογών για διακόσμηση επιφανειών είτε για αισθητικούς είτε για χρηστικούς λόγους. Μπορούν να βρούν εφαρμογή σε εσωτερικές πόρτες, σαν διαχωριστικά, γλυπτά και διακοσμητικά, επιτοίχεια στοιχεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Διακόσμηση χώρων

Κατάλογος με διακόσμητικές εγκαταστάσεις.

Παρουσίαση διακοσμητηκών επεμβάσεων που έχου γίνει με κατασκευές του εργαστηρίου μας. Ο σχεδιασμός έχει γίνει σε συνεργασία με ιδιοκτήτες, μηχανικούς ή αρχιτέκτονες, κατά περίσταση και οι κατασκευές μπορεί να είναι, καθρέπτες, διαχωριστικά, κρύσταλλα σε εσωτερικές πόρτες, κρύσταλλα βιτρίνας, διακόσμηση επιφανειών κ.λ.π.

 

 

Οροφές

Εγκαταστάσεις φωτιζόμενων οροφών

Κατάλογος με εγκαταστάσεις διακοσμητικών στοιχείων, φωτισμένων ή όχι, σε οροφές.