Συλλογή μικρών σταυρών
BC007

Μικροί σταυροί σε διάφορα χρώματα. Στο πίσω μέρος γίνεται η συγκόληση με κρεμασταράκι.

Κανονικοί σταυροί : Διαστάσεις στελέχους :2 εκατ.

Διαστάσεις σταυρού σύνολο: 9 χ 5 εκατ.

Σταυροί Μπεμπέ μικροί (για βάπτιση): Διαστάσεις στελέχους :2,5 εκατ.

Διαστάσεις σταυρού σύνολο: 6,5 χ 5,5 εκατ.

 

Σταυροί Μπεμπέ μεσαίοι (για βάπτιση): Διαστάσεις στελέχους :3 εκατ.

Διαστάσεις σταυρού σύνολο: 8 χ 6 εκατ.

 

Σταυροί Μπεμπέ μεγάλοι (για βάπτιση): Διαστάσεις στελέχους :3,5 εκατ.

Διαστάσεις σταυρού σύνολο: 11,5 χ 8 εκατ.

BC007 BC007b