Γενικοί όροι

Έννοιες


Εταιρεία: η προσωπική εταιρεία ΤΡΙΑΝΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με τον διακριτικό τίτλο «Oramaglassart»,με έδρα την Καστοριάς 27, Περιστέρι, Αθήνα, ΑΦΜ  074464687, ΔΟΥ  Α’  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, τηλ 210 5740499, υπεύθυνη επικοινωνίας : Τριανταφύλλου Θεοδώρα., Ώρες επικοινωνίας, Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 14:00
Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα www.oramaglassart.gr
Προϊόν: το προϊόν που διατίθεται προς πώληση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
Αγοραστής: κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, ο οποίος συμφωνεί με τους παρακάτω όρους, αποδέχεται την προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν.


Περιγραφή των όρων παροχής της υπηρεσίας

Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στην ιστοσελίδα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.


Ασφάλεια

Η εταιρεία αναγνωρίζοντας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών, ως ζήτημα μείζονος σημασίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους και προστατεύει τους αγοραστές από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2, ημερομηνία λήξεως) μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από την εταιρεία εφόσον για την πληρωμή επιλεχθεί η online μέθοδος πληρωμής μέσο PayPal. 
Το PayPal είναι μία online υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων και χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του διαδικτύου.
H PayPal διέπεται και ελέγχεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας - FSA (όπως άλλωστε και όλες οι Βρετανικές τράπεζες και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί της Μεγάλης Βρετάνιας) και διευκολύνει την διεκπεραίωση μια συναλλαγής με ασφάλεια, γνωστοποιώντας στα αντισυμβαλλόμενα μέρη μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της "πληρωμής".
Εφόσον η πληρωμή γίνει με μεταφορά μέσο τραπεζικών λογαριασμών, ισχύει ότι ορίζεται από τις εκάστοτε συνεργαζόμενες τράπεζες.


Πνευματικά δικαιώματα.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται καταλογισμός ευθυνών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.


Ακύρωση παραγγελίας.

Ο αγοραστής, εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλει να ακυρώσει την παραγγελία πρέπει να αποστέλλει δήλωση ακύρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση, info@oramaglassart.gr. Η Εταιρεία θα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον αγοραστή. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται εφόσον η ακύρωση αποσταλεί πριν την ενημέρωση για την αποστολή της παραγγελίας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση. Θα πρέπει να γίνει επιστροφή του προϊόντος με τους εξής όρους.


Επιστροφή προϊόντος.

Α)
Αφορά προϊόντα που δεν έχουν κατασκευασθεί μετά από ειδική παραγγελία. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν σας ικανοποιεί και επιθυμείτε να το επιστρέψετε αυτό θα πρέπει να επιστραφεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος είναι:
Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση. Το επιστραφέν προϊόν δεν επιτρέπεται να έχει χρησιμοποιηθεί και να έχει υποστεί υλικές φθορές. 
Στην παραπάνω περίπτωση θα επιβαρυνθείτε με τα μεταφορικά έξοδα της επιστροφής του προϊόντος. Με την επιστροφή του προϊόντος την παραλαβή και τον έλεγχο ως προς την αρτιότητά του, η Εταιρεία πιστώνει στο προσωπικό λογαριασμό του αγοραστή στην ιστοσελίδα το υπόλοιπο του αρχικώς καταβληθέντος ποσό. Εν συνεχεία παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το πιστωθέν τίμημα για την αγορά κάποιου άλλου προϊόντος, αρεσκείας και επιλογής του.  
Στην περίπτωση, κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο η αντικατάσταση του προϊόντος (με άλλο ίδιο ή διαφορετικό) δεν αποτελεί επιλογή του αγοραστή, δύναται να επιστραφεί το χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για την ακυρωθείσα αγορά. Ο τρόπος επιστροφής του καθορίζεται σε συνεννόηση με την εταιρεία 
Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος αναφέρονται στο σύνολό του αγορασθέντος προϊόντος και δεν μπορούν να ασκηθούν επί τμήματος μόνο αυτού (λ.χ. αξεσουάρ που συνοδεύουν το προϊόν).
Β)
 Η εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα προϊόντα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν στο αγοραστή χωρίς φθορές. Επίσης η εταιρεία μας γνωρίζει ότι πολλά από τα προϊόντα είναι εύθραυστα είδη και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (σε συνεργασία και με τους προμηθευτές και τους μεταφορείς της) ώστε τα είδη αυτά να αποστέλλονται εντός ειδικών συσκευασιών που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και την αποθήκευσή τους. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα προϊόντα αυτά να φθαρεί κατά την αποστολή του. Επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για επιστροφή του, το οποίο δεν θίγεται, επιβάλετε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους. Στην περίπτωση που ο μεταφορέας είναι τα ΕΛΤΑ για πολλά προϊόντα υπάρχει ειδική μέριμνα για χρέωση με ασφάλιση του αντικειμένου κατά την αγορά του από την ιστοσελίδα και σε αυτή τη περίπτωση ισχύουν οι κανόνες συναλλαγής του μεταφορέα. Σε περίπτωση που παραληφθεί το προϊόν χωρίς να εκφραστεί κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι το προϊόν παραλείφτηκε ανεπιφύλακτα από τον αγοραστή και δεν φέρει φθορές. Σε περίπτωση όμως που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε μπορείτε να μας ενημερώσετε επικοινωνώντας με την εταιρεία τηλεφωνικά.


Τρόποι πληρωμής.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Είναι απαραίτητο στην κατάθεσή σας να αναγράφεται ο κωδικός της παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας, επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η μεταφορά χρημάτων από άλλη τράπεζα προς τις τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε διαρκεί περίπου δύο εργάσιμες και για τη μεταφορά του ποσού, γίνεται κράτηση προμήθειας, η οποία θα είναι δική σας χρέωση. Αν όμως γίνει η κατάθεση κατευθείαν σε τράπεζα που συνεργαζόμαστε η συναλλαγή είναι άμεση και χωρίς κόστος προμήθειας. Η παραγγελία θεωρείτε ότι έχει οριστικοποιηθεί εφόσον ολοκληρωθεί η μεταφορά του πόσου σε έναν από τους λογαριασμούς της εταιρείας.


Με αντικαταβολή. 

Η πληρωμή των προϊόντων (σε όσα αυτό είναι εφικτό) γίνεται με μετρητά κατά την παραλαβή τους στον χώρο που έχετε δηλώσει. Οι αντίστοιχες χρεώσεις εμφανίζονται στην καρτέλα του κάθε προϊόντος.


Με PayPal

Αν επιλέξετε πληρωμή μέσω PayPal  μεταφέρεστε αυτόματα στην ιστοσελίδα του PayPal (online ασφαλές σύστημα συναλλαγών). Εκεί μπορείτε να πληρώσετε ακολουθώντας μία αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία δεν διαρκεί πάνω από μερικά λεπτά. Καμία προσωπική πληροφορία δεν γίνεται γνωστή στη εταιρεία.